Većina posjeta dolazi putem tražilice kao što su Google, Yahoo i Bing! Iako social media može dovesti popriličan broj posjeta pretraživači su primarna metoda dolaska na web stranicu.

Pretraživači su jedinstveni po tome što ciljano dovode posjetitelja na web stranicu prilikom pretraživanja proizvoda i usluga koje vi nudite. U slučaju da imate loše ili nikako optimiziranu web stranicu gubite strašno puno prometa, a time i profita koji uzima vaša konkurencija.

SEO optimizacija će povećati vidljivost vaše web stranice, donijeti više posjeta, te svakako utjecati i na povrat investicije povećanjem profita.