Transfer je moguć samo za komercijalne domene kao što su: .com .net .org .info .biz što ne znači da ne možete kod nas koristiti domenu .hr ili .com.hr i sl.

Proces transfera domene započinje nakon vaše uplate. Na e-poštu ćete primiti poruku u kojoj morate potvrditi transfer klikom na link potvrde (domena mora biti registrirana na e-poštu kojoj imate pristup). Nakon potvrde potrebno je neko vrijeme dok trenutni registar otpusti domenu.

U većini slučajeva slanje maila za potvrdu transfera kao i potrebna potvrda otpuštanja domene od trenutnog registrara se obavi unutar nekoliko sati.
U slučaju da izostane potrebna intervencija administratora (ne dobije mail ili ne klikne na potvrdu, transfer će započeti za 5 dana; da se transfer NE obavi administrator mora kliknuti link za odbijanje transfera) ili trenutnog registrara (ne dobije mail ili ne klikne na potvrdu, transfer će se obaviti za 5 dana; da se transfer NE obavi trenutni registrar mora kliknuti link za odbijanje transfera). Iz toga razloga transfer nije moguće pokrenuti unutar zadnjih 10 dana od isteka domene.

VAŽNO!
Ove stavke moraju biti zadovoljene da bi se transfer domene uopće mogao uspješno obaviti:

NAPOMENA: transfer domene između registrara se NE MOŽE obaviti u slučaju da je domena prvi put registrirana prije manje od 60 dana, transferirana unutar zadnjih 60 dana ili ako domena vrijedi još manje od 10 dana.