Reklamna poruka na web portalima u obliku zanimljive slike ili animacije koja sadrži poruku, a ujedno i poziva na klik, najčešće sadrži i logotip firme koja oglašava.
Klikom na banner posjetilac se preusmjeren na vašu stranicu.
U oglasnoj kampanji banneri imaju prednost jer slika govori tisuću riječi.
Pomoću bannera ciljate širu publiku i povećavate mogućnost prodaje svojih proizvoda/usluga i jačanje vašeg brenda.

Primjer: banneri show