Addon domene (dodatne domene) omogućavaju korisnicima da na jednom hosting paketu imaju više web stranica. Pri tome se addon domene dodaje na osnovnu domenu na koju glasi hosting paket.

Prilikom dodavanja addon domene, npr. novi-web.com na osnovnu domenu orionwp.com unutar domene orionwp.com bit će kreirana poddomena novi-web, te će adrese novi-web.com i novi-web.orionwp.com prikazivati isti sadržaj. Osnovni folder za domenu novi-web.com bit će unutar foldera novi-web koji se nalazi unutar public_html foldera osnovne domene orionwp.com.

Za svaku addon domenu moguće je kreirati zasebne e-mail adrese nevezane s osnovnom domenom.