Ocjena kvalitete i CPC su važni jer se pomoću njih određuje pozicija oglasa u pretraživaču.