Vlada RH poduzetnicima daje 4.000 kn poticaja za izradu web stranice

Vlada RH poduzetnicima daje 4.000 kn poticaja za izradu web stranice

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vlada je 10. rujna 2015. odobrila program “STARTCO-REALIZIRAJ VLASTITU POSLOVNU IDEJU”, s pomoću kojiga će mladi poduzetnici moći dobiti bespovratna sredstva za izradu prve web stranice i nabavku IT opreme. U proračunu HAMAG-BICRO-a osigurano je ukupno 8.000.000,00 kn za dodjelu bespovratnih potpora.

Programom su obuhvaćeni oni koji prvi put osnivaju vlastitu tvrtku, poduzetnici početnici koji su osnovani u protekla 24 mjeseca te onima koji nisu bili vlasnici 50 ili više posto udjela u gospodarskim subjektima.

KOJIM KORISNICIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN?

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a koje planiraju po prvi puta osnovati trgovačko društvo, obrt ili planiraju samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva (gospodarski subjekt u osnivanju), a koji s danom podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine; te
 • subjekti malog gospodarstva koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, a čiji vlasnici s udjelom vlasništva od 50% i više do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine.

Ista fizička osoba ne može ostvariti pravo na korištenje više kompleta VAUČERA 1 i VAUČERA 2 u slučaju da je istovremeno vlasnik više od jednog poslovnog subjekta koji ispunjava uvjete iz Programa i ovoga Javnog poziva.

Jedan subjekt malog gospodarstva, čiji su vlasnici dvije ili više fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete Programa i ovog Javnog poziva, može koristiti samo jedan komplet VAUČERA 1 i VAUČERA 2.

UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • U trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu fizičke osobe koje tek osnivaju subjekt malog gospodarstva prethodno nisu bile vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine
 • Vlasnici subjekata malog gospodarstva s udjelom vlasništva od 50% i više, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine
 • Subjekti malog gospodarstva, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • Nad subjektima malog gospodarstva, koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Prijavitelju nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
 • Prijavitelji nemaju nepodmirenih poreznih ili drugih novčanih obveza prema Republici Hrvatskoj
 • Prijavitelji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • Prijavitelj je u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) – temeljem spomenute Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva

U okviru ovoga Javnog poziva neće se odobravati potpore za već osnovane ili buduće subjekte malog gospodarstva koji spadaju u sljedeće kategorije djelatnosti:

 • kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,
 • benzinske postaje,
 • proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,
 • poljoprivredne djelatnosti.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Troškovi nastali nakon stjecanja statusa prihvatljivog korisnika potpore
 • Porez na dodanu vrijednost iskazan na računu dobavljača
 • Nabava nove opreme

VAUČER 1 može se koristiti za:

 • Izradu prve internetske stranice subjekta malog gospodarstva kao korisnika potpore
 • Prijevod postojeće internetske stranice na strane jezike.

VAUČER 2 može se koristiti za nabavu sljedeće nove dugotrajne imovine:

 • Računala (stolna i prijenosna računala)
 • Pisači
 • Fax uređaji, skeneri i projektori
 • Kopirni uređaji
 • Multifunkcionalni uređaji (pisač/fax /skener/kopirni uređaj)
 • Računalni programi (uključujući i računalne programe za fiskalne blagajne)
 • Licence.

Korisnik ne može koristiti sredstva VAUČERA 1 za prihvatljive troškove iz VAUČERA 2 i obrnuto.

Korisnik će se ugovorno obvezati da će opremu financiranu ovim Programom u svom vlasništvu zadržati najmanje 2 godine od dana isplate dodijeljenih sredstava.

Bespovratna potpora moći će se koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice, a osoba/poduzetnik može najviše dobiti 8.000 kuna (4.000 kuna može dobiti za IT opreme i 4.000 kuna izradu prve internetske stranice novoosnovanog subjekta malog gospodarstva).

Prijave su moguće preko portala www.hamagbicro.hr u sljedećim mjesecima.

Koraci za već prijavu u Program StartCo nalaze se ovdje.

Učestala pitanja i odgovore pronađite ovdje.

0 +
Zadovoljnih klijenata!
Od malih do velikih tvrtki svi vole OrionWP

Evo Što kažu naši klijenti

Super dizajnirana web stranica. Nisu bile potrebne revizije što štedi puno vremena. Lijepo je vidjeti da se koriste globalne postavke jer to također štedi puno vremena za buduće promjene. Većina dizajnera ne odvaja vrijeme da ih postavi. Hvala vam. Ponovno ćemo surađivati!
s_logo
Summers Painting

Novi Zeland

Nikada nisam vidio studio koji tako brzo radi i izvrsno odradi posao, a radili smo s puno tvrtki iz WordPress branše. Naš prvi odabit u budućnosti će uvijek biti OrionWP!
b_logo
Benova

Njemačka

OrionWP pruža iznimnu kvalitetu i brzinu u radu. Angažirao sam ih da naprave cijelu web stranicu. Brzina učitavanja stranice je jako dobra.
amis_logo
Armis Pest Management

Amerika

Super iskustvo u radu s OrionWP-om, kao i uvijek. Vrlo strpljiv, precizan i simpatičan tim stručnjaka. Nakon dovršetka nismo trebali nikakve revizije – na moje zadovoljstvo. Puno vam hvala što ste bili tako pouzdani i izvrsno odradili posao. Zaista cijenim vaše znanje i sposobnost!
robert_j
Canyon State

Amerika

Nevjerojatan rad kao i uvijek do sada. Hvala vam na nevjerojatnom korisničkom iskustvu, usluzi i trudu. Preporučujemo OrionWP svima.
dinko_b
Blufixx

Njemačka

Super vještine i usluge. Nikad nismo vidjeli da netko tako brzo izradi web stranicu. Izvrsna kvaliteta, odlična komunikacija i brze izmjene. Radujemo se dugoročnoj suradnji s vama.
jaak
Jaak

Španjolska

Najbolja komunikacija koju sam doživio s outsourced projektom. Vrlo odgovoran tim, posao je obavio brzo i u potpunosti prema specifikacijama. Definitivno ćemo ponovno surađivati kad se ukaže potreba. Preporučujemo OrionWP svima.
costoversight_p
Cost Oversight

Amerika

Izuzetno nam je zadovoljstvo bilo surađivati s tvrtkom OrionWP. Izradili su unikatno rješenje na temelju naših specifikacija i sadržaja. Sustav je jednostavan i samostalno možemo izmijeniti sadržaj ili određene elemente web stranice. Toplo preporučujemo OrionWP i definitivno ćemo surađivati i u buduće.
orca_mortgages
Orca Mortgages

Kanada

Veliko hvala OrionWP timu na izradi naše web stranice. Sa profesionalnom web stranicom i vašim sugestijama poboljšali smo svoje poslovanje te ga podigli na viši nivo. Jako sam zadovoljna Vašom profesionalnošću te dostupnosti u bilo koje doba dana da svojim klijentima napravite što bolji posao. Imate sve naše preporuke!
afrodita
Medulin Boat Excursions

Medulin