Kategorije baza: web stranice

Mogu li pratiti posjete na web stranici?

Da, svaka WordPress web stranica ima program za praćenje statistike posjeta web stranice. Također putem cPanela možete pogledati detaljniju statistiku.  

WordPress admin

WordPress admin je zona kojoj pristupaju administratori web stranice. Možete joj pristupiti putem preglednika na adresi vasadomena.com/wp-admin/ Za pristup admin zoni koristite korisničko ime i lozinku, a prijaviti se možete na vasadomena.com/wp-login.php WordPress admin zona je mjesto s kojega se upravlja web stranicom, sadržajem, prodajom, pregledava se statistika posjeta i sl. Administrator ima potpuni pristup web stranici …

WordPress admin Read More »

Možemo li sami uređivati i izmjenjivati sadržaj web stranice?

Da, putem WordPress admin zone možete samostalno izmjenjivati sadržaj poput slika, teksta, dodavanje novih stranica ili blog članaka, ali možete samostalno s pomoću Visual composera izmjenjivati layout odnosno dizajn određenih elemenata na stranici kao i dodavati nove elemente.

Što je responsiv dizajn?

Web stranica se prilagođava veličini ekrana na kojem se prikazuje (pametni telefon, tablet, laptop, desktop, a budemo ih prilagodili i za hologram ? ) kako bi posjetitelj što lakše pregledavao sadržaj.

Scroll to Top

E-MAIL POTPIS

Izrada službenih email potpisa koji se prikazuju u podnožju svakog maila koji šaljete.