Kategorije baza: Domena

Što je domena?

Domena je adresa s pomoću koje posjetitelji dolaze na web stranicu. Ovisno koji OrionWP plan odaberete možete hostati više domena na jednom paketu. Ovisno o broju domena možete koristiti i različite email račune. Također možete pratiti statistiku za svaku domenu posebno.

Parkirane domene

Parkirane domene (eng parked domains) su dodatne domene na vašem hosting računu. Omogućavaju korisnicima da imaju više adresa web stranice. Parkirne domene se dodaju na osnovnu domenu. Primjer: Prilikom dodavanja parkirne domene na orionwp.com tipa novi-web.com prikazivat će isti sadržaj, a za svaku parkiranu domenu moguće je kreirati zasebne e-mail adrese nevezane s osnovnom domenom.

Što su addon domene?

Addon domene (dodatne domene) omogućavaju korisnicima da na jednom hosting paketu imaju više web stranica. Pri tome se addon domene dodaje na osnovnu domenu na koju glasi hosting paket. Prilikom dodavanja addon domene, npr. novi-web.com na osnovnu domenu orionwp.com unutar domene orionwp.com bit će kreirana poddomena novi-web, te će adrese novi-web.com i novi-web.orionwp.com prikazivati isti …

Što su addon domene? Read More »

Scroll to Top

E-MAIL POTPIS

Izrada službenih email potpisa koji se prikazuju u podnožju svakog maila koji šaljete.