EU Zakon o web “kolačićima”

Svi znamo da je Hrvatska ulaskom u UE pokupila i hrpu novih zakona koje valja sprovesti kako treba, u protivnom nam prijete velike novčane kazne.
Vrijeme je da obratimo pažnju na Europsku Direktivu o privatnosti i elektroničkim komunikacijama, poznatiju kao Zakon EU o web “kolačićima” (EU Cookie Law).

Što je zapravo zakon o web “kolačićima”?

Zakon je donesen kako bi se zaštitila privatnost posjetitelja web stranica. Cilj je obavijestiti korisnike o načinu na koji web stranica prikuplja podatke kao i mogućnost pristanka korisnika na to.
Kolačići nisu štetni, ne nose viruse već samo omogučuju praćenje korisnika na web stranici zbog statistike posjeta, autentifikacije, prikaza oglasa i sl. Kolačić je podatak koji se sprema u web pregledniku.

Zakon EU o web “kolačićima” kolokvijalni je naziv za EU direktivu donesenu kako bi se zaštitila privatnost posjetitelja internetskih stranica. Cilj direktive je osvijestiti korisnike o načinima na koji web stranice prikupljaju osobne podatke, kao i o mogućnostima pristanka na njihovu razmjenu. Ona sama po sebi nije zakon, ali je dokument na temelju kojega svaka zemlja članica može definirati svoje zakone o pristanku korisnika za ubacivanjem internetskih kolačića.

Na koga se Zakon sve odnosi?

Kako biste uskladiti svoju web stranicu s propisima Europske Unije, trebali biste se napraviti sljedeće:

Provodi li se EU zakon u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj su odredbe direktive ugrađene u Zakon o elektroničkim komunikacijama još 10. kolovoza 2011. U članku 97. spomenutog Zakona stoji:

Korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža za pohranu podataka ili za pristup već pohranjenim podacima u terminalnoj opremi pretplatnika ili korisnika usluga dopušteno je samo u slučaju kada je taj pretplatnik ili korisnik usluga dao svoju privolu, nakon što je dobio jasnu i potpunu obavijest u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka, i to osobito o svrhama obrade podataka. Time se ne može spriječiti tehnička pohrana podataka ili pristup podacima isključivo u svrhu obavljanja prijenosa komunikacija putem elektroničke komunikacijske mreže, ili, ako je to nužno, radi pružanja usluga informacijskog društva na izričit zahtjev pretplatnika ili korisnika usluga.

Da bi smo izbjegli rigorozne kazne potrebno je na web stranicu postaviti mali popup prozor kao što možete vidjeti na našem sajtu.

više o kolačićima na: gov.hr/cookies

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)