E-pošta

Nakon prijave u cPanel kliknite na Email Accounts. Dodavanje adrese e-pošte Da biste dodali novu adresu e-pošte, izvršite sljedeće korake: Upišite ime računa e-pošte. Upišite i potvrdite lozinku. Izmjena lozinke Da biste promijenili lozinku, učinite sljedeće: Kliknite na password link pored ključića. Upišite željenu lozinku ili odaberite da sustav generira snažnu lozinku. Upišite i potvrdite lozinku. […]