E-MAIL POTPIS

Izrada službenih email potpisa koji se prikazuju u podnožju svakog maila koji šaljete.