Quality score je algoritam koji se koristi za utvrđivanje relevantnosti oglasa, prvenstveno se temelji na CTR-u oglasa, ključne riječi i kvalitete odredišne stranice. Što je viša ocjena to bolje: Ključne riječi s boljom ocjenom će vam uštedjeti novce i povećati rang.

Svrha je ocjene kvalitete dati vam opći dojam o kvaliteti oglasa. Ocjena kvalitete od 1 do 10 o kojoj se izvješćuje za svaku ključnu riječ na računu procjena je kvalitete oglasa i odredišnih stranica na koje oglasi vode. Tri čimbenika definiraju vašu ocjenu kvalitete:

Više na ocjena kvalitete.